Cennik

Każdą usługę wyceniamy indywidualnie, na podstawie wizji lokalnej lub zdjęć. Poniższe ceny są cenami orientacyjnymi.

Wycinka drzewa metodą tradycyjną

od 50 do 500zł (wycena indywidualna)

Wycinka drzew trudnych przy użyciu technik alpinistycznych

od 400 do 4000zł (wycena indywidualna)

Pielęgnacja drzew

(usuwanie suchych gałęzi, redukcje koron, cięcia korygujące, cięcia formujące)

od 30 do 1200zł (wycena indywidualna)

Wizualna ocena drzewa

od 15 do 100zł (zależnie od ilości drzew)

Przeprowadzenie diagnozy drzewa

(przy użyciu specjalistycznego sprzętu oraz technik alpinistycznych)

od 500zł (wycena indywidualna)

Inwentaryzacja drzew i zieleni

wycena indywidualna

Frezowanie pni

od. 1zł za cm. obwodu