Przepisy dotyczące wycinki drzew

17 czerwca 2017 roku wrowadzone zostały nowe przepisy regulujące kwestię wycinki drzew.

Zezwolenie na wycinkę wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Jeżeli natomiast nieruchomość znajduje się w rejestrze zabytków, należy się udać do wojewódzkiego konserwatora zabytków. Większość urzędów posiada gotowe druki, które wystarczy prawidłowo wypełnić.

Jeżeli drzewa nie spełnia ustawowo określonego wymogu obwodu na wysokości 5cm, możemy je wycinać bez zezwolenia (nie dot. ter. wpisanych do rej. zabytków):

 1. do 80cm – topole, wierzby, klon jesionolistny i srebrzysty
 2. do 65cm – kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa, platan klonolistny
 3. do 50cm – pozostałe gatunki

Wycinka bez zezwolenia może skutkować bolesnymi konsekwencjami finansowymi. Opłata za nielegalną wycinkę wynosi od 12 do nawet 210 złotych za każdy centymetr obwodu! Przykładowo, za wycinkę średniej wielkości topoli o obwodzie 120cm zapłacimy 1800zł, za dęba o tym samym obwodzie 8400zł a za cisa ponad 25 tysięcy złotych!

Przepisy dotyczące pielęgniacji drzew

Poza terenami wpisanymi do rejestru zabytków, na pielęgnację drzewa nie jest wymagane zezwolenie. Każda wykonana pielęgnacja powinna być wykonana w sposób profesjonalny, aby nie dopuścić do zniszczenia drzewa.
Często zdarza się, że cięcia wykonują osoby bez merytorycznego przygotowania, co często skutkuje nakładaniem kar. Najczęstszą nieprawidłowością jest zniszczenie korony drzewa, czyli usunięcie ponad 50% korony wykształconej w całym okresie życia drzewa. Za uszkodzenie drzewa uznaje się usunięcie powyżej 30% korony. Oprócz konsekwencji wynikających z kar administracyjnych, żle wykonana pielęgnacja zazwyczaj skutkuje stworzeniem niebezpieczeństwa w postaci destabilizacji bryły korzeniowej i wydzielającego się posuszu.

Rodzaje cięć:

 1. Cięcia sanitarne.
  Najczęściej wykonywane cięcia pielęgnacyjne. Polegają na usunięciu martwych, uszkodzonych i niebezpiecznych konarów lub gałęzi.
 2. Cięcia Techniczne.
  Wykonywane są ze względu na obecną w otoczeniu infrastrukturę i potrzeby ludzi. Przykładem mogą być cięcia zwiększające dostęp światła do okien, lub podkrzesanie drzew na parkingu, aby umożliwić parkowanie samochodów.
 3. Cięcia korygujące.
  Polagają na formowaniu drzew, w celu uzyskania pożądanego przekroju. Ich stosowanie na dorosłych drzewach jest bardzo ograniczone.
 4. Cięcia weteranizujące/weteranizacja.
  Kiedyś introdukowane w celu stworzenia siedlisk i zwiększenia bioróżnorodności,  dziś stosuje się również ze względów estetycznych. Polega na wyłamywaniu konarów i gałęzi, pozwalając w dłuższym okresie czasu na zachodzenie naturalnym procesom rozkładu i wydzielania się posuszu. W podobny sposób stosuje się cięcia techniką corona cut.